Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

ŠVP

Přehled ŠVP školy:

Obor Hotelnictví 65-42-M/01 – dobíhající verze platná od roku 2008 (H4A)

Obor Hotelnictví 65-42-M/01 – verze platná od roku 2018 

Obor Podnikání 64-41-L/51 – verze platná od roku 2019 

Obor Kuchař – číšník 65-51-H/01 – verze platná od roku 2009 

Obor Cukrář 29-54-H/01 – verze platná od roku 2009

Obor Pekař 29-53-H/01 – verze platná od roku 2017  

ŠVP Domova mládeže – verze platná od roku 2017