Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Projekty a granty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

č.j.: MSMT-10518/2022

Vše poskytnuté dotace: 41 000,0 KČ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       

Škola realizuje vě školním roce 2020/21 projekt ze Státního fondu životního prostředí

Přírodní zahrada - VOŠ a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov s.r.o.

Evidovidenční číslo projektu: 1190700165

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministera životního prostředí.

Pamětní deska projektu – PDF

Technická zpráva projektu – PDF

Popis realizace projektu – PDF
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv