Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Možnosti podpory žáků s nedostatečnou znalostí vyučovaného jazyka ve SŠ v ČR

Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce žáků SŠ s odlišným mateřským jazykem (OMJ) – žáků s nedostatečnou znalostí češtiny, tedy vyučovacího jazyka

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků naší školy, žáci a žákyně školy,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci (MŠMT) s Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR) zveřejnilo Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí).

Doporučení by mělo usnadnit práci školských poradenských zařízení a rozšířit mj. povědomí o tom, že již nyní mohou žáci středních škol s odlišným mateřským jazykem čerpat několik forem státní podpory.

Více informací a odkazů najdete v přiložených přílohách ve formátu pdf.

V Pelhřimově dne 24. února 2022

Mgr. Libor Capák

 

Průvodní dopis_NM_MSMT_3880_2022_1 – pdf

Podpora_žáků_s OMJ – pdf

Leták_A4_možnost_podpory_žáků s OMJ – pdf

Letak_A3 Možnosti podpory žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka SŠ – pdf