Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Příjímací řízení

Přijímací zkoušky do tříletých nematuritních oborů (Pekař, Cukrář a Kuchař-číšník) se nekonají.

Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřletý maturitní obor Hotelnictví a nástavbový obor Podnikání se konají v termínech stanovených MŠMT, a to formou písemných testů z předmětů Český jazyk a Matematika.

  1. termín:           12. dubna 2019
  2. termín:           15. dubna 2019                                 

Od školního roku 2018/2019 bylo zrušeno školné ve všech oborech pro žáky ze ZŠ, po celou dobu studia!

 KÓD  Název oboru  Doba studia  Školné  Způsob ukončení Určeno   Max. počet přijímaných
 65-42-M/01 Hotelnictví ne   maturita  ZŠ  60 
 65-51-H/01 Kuchař - číšník  ne   výuční list  ZŠ  60 
 29-54-H/01 Cukrář  ne   výuční list  ZŠ  30 
 29-53-H/01  Pekař  ne   výuční list  ZŠ  10 
 64-41-L/51  Podnikání - denní  1200  maturita  vyučen  30 


Kritéria pro přijímané uchazeče:

Obor Hotelnictví
            1.       Jednotné přijímací zkoušky (ČJL a MAT) - podíl 60% na přijetí
            2.       Průměrný prospěch na základní škole za poslední tři pololetí
            3.       Zdravotní předpoklady pro zvolený obor 
            4.       Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Kuchař – číšník
             1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední tři pololetí
             2.      Zdravotní předpoklady pro zvolený obor
             3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Cukrář/ka
              1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední tři popoletí
              2.      Zdravotní předpoklady pro zvolený obor
              3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Pekař/ka
              1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední tři popoletí
              2.      Zdravotní předpoklady pro zvolený obor
              3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Podnikání  
            1.     Jednotné přijímací zkoušky (ČJL a MAT) - podíl 60% na přijetí
            2.     Výuční list (Vysvědčení o závěrečné zkoušce) – možno doložit po úspěšném složení ZZ       
            3.      Průměrný prospěch na střední škole za poslední tři pololetí
 

Podrobná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněny na začátku roku 2018 ve formátu pdf.

Od 2. ročníku však dostávají žáci učebních oborů měsíční odměny za produktivní práci (500,- až 1500,- Kč/ měsíc), dále mohou všichni žáci získat školní prospěchové stipendium (500,- až 1.000,- Kč za pololetí), v oboru Pekař žáci mohou získat již od prvního ročníku motivační stipendium od Kraje Vysočina (700,- / měsíc + 1.000,- Kč / pololetí), žáci všech oborů se podílí na finančně ohodnocených gastronomických akcích pořádaných školou. 

V Pelhřimově dne 1. října 2018
Mgr. Libor Capák
ředitel školy