Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Příjímací řízení


Přijímací zkoušky do tříletých nematuritních oborů (Pekař, Cukrář, Kuchař-číšník, Výrobce potravin) se nekonají.

Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté maturitní obory Hotelnictví, Logistické a finanční služby a nástavbový obor Podnikání se konají v termínech stanovených MŠMT, a to formou písemných testů z předmětů Český jazyk a Matematika.

  1. termín:           duben 2021
  2. termín:           duben 2021                                 

Od školního roku 2018/2019 bylo zrušeno školné ve všech oborech, po celou dobu studia!

 KÓD  Název oboru  Doba studia  Školné  Způsob ukončení Určeno   Max. počet přijímaných
 65-42-M/01 Hotelnictví ne   maturita  ZŠ  40
 37-42-M/01 Logistické a finanční služby 4 ne maturita 20
 65-51-H/01 Kuchař - číšník  ne   výuční list  ZŠ  40 
 29-54-H/01 Cukrář  ne   výuční list  ZŠ  30 
 29-53-H/01  Pekař  ne   výuční list  ZŠ  10 
 29-51-H/01 Výrobce potravin   3 ne výuční list 20
 64-41-L/51  Podnikání - denní  ne  maturita  vyučen  30 


Obor Hotelnictví
            1.       Jednotné přijímací zkoušky (ČJL a MAT) - podíl 60% na přijetí
            2.       Průměrný prospěch na základní škole za poslední tři pololetí
            3.       Zdravotní předpoklady pro zvolený obor 
            4.       Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Logistické a finanční služby
            1.       Jednotné přijímací zkoušky (ČJL a MAT) - podíl 60% na přijetí
            2.       Průměrný prospěch na základní škole za poslední tři pololetí
            3.       Zdravotní předpoklady pro zvolený obor 
            4.       Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Kuchař – číšník
             1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední tři pololetí
             2.      Zdravotní předpoklady pro zvolený obor
             3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Cukrář/ka
              1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední tři popoletí
              2.      Zdravotní předpoklady pro zvolený obor
              3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Pekař/ka
              1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední tři popoletí
              2.      Zdravotní předpoklady pro zvolený obor
              3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Výrobce potravin
              1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední tři popoletí
              2.      Zdravotní předpoklady pro zvolený obor
              3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Podnikání  
            1.     Jednotné přijímací zkoušky (ČJL a MAT) - podíl 60% na přijetí
            2.     Výuční list (Vysvědčení o závěrečné zkoušce) – možno doložit po úspěšném složení ZZ       
            3.      Průměrný prospěch na střední škole za poslední tři pololetí
 

Podrobná kritéria přijímacího řízení a další užitečné informace:

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2020-2021 – maturitní obory + Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2020-2021 – tříleté obory + Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Podrobné informace k přijímacímu řízení 2020 MŠMT

JPZ Specifikace požadavků MAT čtyřleté obory a nástavba

JPZ Specifikace požadavků ČJL čtyřleté obory a nástavba

Termíny - JPZ schéma 2020

Přihláška na Střední školu 2020 denní studium – k vyplnění

Přihláška na Střední školu 2020 nástavbové studium - k vyplnění

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek

Více informací na: https://prijimacky.cermat.cz/


Od 2. ročníku však dostávají žáci učebních oborů měsíční odměny za produktivní práci (500,- až 1500,- Kč/ měsíc), dále mohou všichni žáci získat školní prospěchové stipendium (500,- až 1.000,- Kč za pololetí), v oboru Pekař žáci mohou získat již od prvního ročníku motivační stipendium od Kraje Vysočina (700,- / měsíc + 1.000,- Kč / pololetí), žáci všech oborů se podílí na finančně ohodnocených gastronomických akcích pořádaných školou. 

V Pelhřimově dne 30. ledna 2019
Mgr. Libor Capák
ředitel školy