Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Příjímací řízení


Přijímací zkoušky do tříletých nematuritních oborů (Pekař, Cukrář, Kuchař-číšník, Výrobce potravin) se nekonají.

Jednotné přijímací zkoušky (státní) pro čtyřleté maturitní obory Hotelnictví, Logistické a finanční služby a nástavbový obor Podnikání se nekonají, konat se budou jen školní přijímací zkoušky (formou písemného testu z ČJL a MAT) a to pouze v případě, že počet přijatých přihlášek bude vyšší než ředitelem školy vyhlášený počet přijímaných uchazečů (ŘŠ rozhodne do 8. března 2021).  

  1. termín:          14. duben 2021
  2. termín:          15. duben 2021                                 

Od školního roku 2018/2019 bylo zrušeno školné ve všech oborech, po celou dobu studia!

 KÓD  Název oboru  Doba studia  Školné  Způsob ukončení Určeno   Max. počet přijímaných
 65-42-M/01

Hotelnictví z toho:
Cestovní ruch s rozšířenou výukou jazyků
Ekonomika a finance v podnikání 

ne 

 

 maturita

 

ZŠ 

 

celkem 40

20
20

 37-42-M/01 Logistické a finanční služby 4 ne maturita 20
 65-51-H/01 Kuchař - číšník  ne   výuční list  ZŠ  40 
 29-54-H/01 Cukrář  ne   výuční list  ZŠ  20 
 29-53-H/01  Pekař  ne   výuční list  ZŠ  10 
 64-41-L/51  Podnikání - denní  ne  maturita  vyučen  20 


Obor Hotelnictví
           1.       Školní přijímací zkoušky (ČJL a MAT) - podíl 60% na přijetí
           2.       Průměrný prospěch na základní škole za poslední ročníky studia (30%)
           3.       Hodnocení školních a mimoškolních aktivit v předchozím studiu, zájem o studium a zdravotní
                     předpoklady pro zvolený obor  (10%)
           4.       Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Logistické a finanční služby
           1.       Školní přijímací zkoušky (ČJL a MAT) - podíl 60% na přijetí
           2.       Průměrný prospěch na základní škole za poslední ročníky studia (30%)
           3.       Hodnocení školních a mimoškolních aktivit v předchozím studiu, zájem o studium a zdravotní
                     předpoklady pro zvolený obor  (10%)
           4.       Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Kuchař – číšník
            1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední ročníky studia
            2.      Hodnocení školních a mimoškolních aktivit v předchozím studiu, zájem o studium a zdravotní
                     předpoklady pro zvolený obor
            3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Cukrář/ka
            1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední ročníky studia
            2.      Hodnocení školních a mimoškolních aktivit v předchozím studiu, zájem o studium a zdravotní
                     předpoklady pro zvolený obor
            3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Pekař/ka
            1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední ročníky studia
            2.      Hodnocení školních a mimoškolních aktivit v předchozím studiu, zájem o studium a zdravotní
                     předpoklady pro zvolený obor
            3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Výrobce potravin
            1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední ročníky studia
            2.      Hodnocení školních a mimoškolních aktivit v předchozím studiu, zájem o studium a zdravotní
                     předpoklady pro zvolený obor
            3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Podnikání  
            1.     Školní přijímací zkoušky (ČJL a MAT) - podíl 60% na přijetí
            2.     Výuční list (Vysvědčení o závěrečné zkoušce) – možno doložit po úspěšném složení ZZ
            3.     Průměrný prospěch na střední škole za poslední ročníky studia (40%)
 

Podrobná kritéria přijímacího řízení a další užitečné informace:

Přijímací řízení 2021 a Kritéria PŘ na školní rok 2021-2022 pro studijní obory 1. kolo

Přijímací řízení 2021 a Kritéria PŘ na školní rok 2021-2022 pro učební obory 1.kolo

Celkové informace k přijímacímu řízení na SŠ v roce 2021 – MŠMT

Přihláška na SŠ 21/22 denní studium – formát PDF

Přihláška na SŠ 21/22 denní studium – formát EXCEL

Přihláška na SŠ 21/22 nástavbové studium – formát PDF

Přihláška na SŠ 21/22 nástavbové studium – formát EXCEL

Vysvětlivky k přihláškám

Informace o zpracování osobních údajů 

Více informací na: https://prijimacky.cermat.cz/
                                 https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/ustanoveni-o-prijimacim-rizeni-do-strednich-skol-ve-skolskem


Od 2. ročníku však dostávají žáci učebních oborů měsíční odměny za produktivní práci (500,- až 1500,- Kč/ měsíc), dále mohou všichni žáci získat školní prospěchové stipendium (500,- až 1.000,- Kč za pololetí), v oboru Pekař žáci mohou získat již od prvního ročníku motivační stipendium od Kraje Vysočina (700,- / měsíc + 1.000,- Kč / pololetí), žáci všech oborů se podílí na finančně ohodnocených gastronomických akcích pořádaných školou. 

V Pelhřimově dne 27. ledna 2021
Mgr. Libor Capák
ředitel školy