Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Příjímací řízení


Seznam přijatých uchazečů do tříletých učebních oborů pro školní rok 2020/2021

Obor Cukrář 29-54-H/01 – seznam přijatých ve formátu PDF
Obor Kuchař-číšník 65-51-H/01 - seznam přijatých ve formátu PDF
Obor Pekař 29-53-H/01- seznam přijatých ve formátu PDF
 

Přijímací zkoušky do tříletých nematuritních oborů (Pekař, Cukrář a Kuchař-číšník) se nekonají.

Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřletý maturitní obor Hotelnictví a nástavbový obor Podnikání se konají v termínech stanovených MŠMT, a to formou písemných testů z předmětů Český jazyk a Matematika.

  1. termín:           14. dubna 2020
  2. termín:           15. dubna 2020                                 

Od školního roku 2018/2019 bylo zrušeno školné ve všech oborech, po celou dobu studia!

 KÓD  Název oboru  Doba studia  Školné  Způsob ukončení Určeno   Max. počet přijímaných
 65-42-M/01 Hotelnictví ne   maturita  ZŠ  60 
 65-51-H/01 Kuchař - číšník  ne   výuční list  ZŠ  60 
 29-54-H/01 Cukrář  ne   výuční list  ZŠ  30 
 29-53-H/01  Pekař  ne   výuční list  ZŠ  10 
 64-41-L/51  Podnikání - denní  cizí 600  maturita  vyučen  30 


Kritéria pro přijímané uchazeče:

Obor Hotelnictví
            1.       Jednotné přijímací zkoušky (ČJL a MAT) - podíl 60% na přijetí
            2.       Průměrný prospěch na základní škole za poslední tři pololetí
            3.       Zdravotní předpoklady pro zvolený obor 
            4.       Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Kuchař – číšník
             1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední tři pololetí
             2.      Zdravotní předpoklady pro zvolený obor
             3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Cukrář/ka
              1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední tři popoletí
              2.      Zdravotní předpoklady pro zvolený obor
              3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Pekař/ka
              1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední tři popoletí
              2.      Zdravotní předpoklady pro zvolený obor
              3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Podnikání  
            1.     Jednotné přijímací zkoušky (ČJL a MAT) - podíl 60% na přijetí
            2.     Výuční list (Vysvědčení o závěrečné zkoušce) – možno doložit po úspěšném složení ZZ       
            3.      Průměrný prospěch na střední škole za poslední tři pololetí
 

Podrobná kritéria přijímacího řízení a další užitečné informace:

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2020-2021 – maturitní obory + Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2020-2021 – tříleté obory + Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Podrobné informace k přijímacímu řízení 2020 MŠMT

JPZ Specifikace požadavků MAT čtyřleté obory a nástavba

JPZ Specifikace požadavků ČJL čtyřleté obory a nástavba

Termíny - JPZ schéma 2020

Přihláška na Střední školu 2020 denní studium – k vyplnění

Přihláška na Střední školu 2020 nástavbové studium - k vyplnění

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek

Více informací na: https://prijimacky.cermat.cz/


Od 2. ročníku však dostávají žáci učebních oborů měsíční odměny za produktivní práci (500,- až 1500,- Kč/ měsíc), dále mohou všichni žáci získat školní prospěchové stipendium (500,- až 1.000,- Kč za pololetí), v oboru Pekař žáci mohou získat již od prvního ročníku motivační stipendium od Kraje Vysočina (700,- / měsíc + 1.000,- Kč / pololetí), žáci všech oborů se podílí na finančně ohodnocených gastronomických akcích pořádaných školou. 

V Pelhřimově dne 30. ledna 2019
Mgr. Libor Capák
ředitel školy