Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Příjímací řízení

Přijímací zkoušky do tříletých nematuritních oborů (Pekař, Cukrář, Kuchař-číšník) se nekonají.

Jednotné přijímací zkoušky (státní) pro čtyřleté maturitní obory Hotelnictví, Logistické a finanční služby a nástavbový obor Podnikání se konají podle pravidel nastavených MŠMT (formou písemného testu z ČJL a MAT):

  1. termín:           13. duben 2023
  2. termín:           14. duben 2023     

Školní přijímací zkoušky se v letošním školním roce nekonají.

Termín odevzdání přihlášek ke studiu ve školním 2023/2024 je do 1. března 2023.

Od školního roku 2018/2019 bylo zrušeno školné ve všech oborech, po celou dobu studia!

 KÓD  Název oboru  Doba studia  Školné  Způsob ukončení Určeno   Max. počet přijímaných
 65-42-M/01

Hotelnictví z toho:
Cestovní ruch s rozšířenou výukou jazyků
Ekonomika a finance v podnikání 

ne 

 

 maturita

 

ZŠ 

 

celkem 40


 

 37-42-M/01 Logistické a finanční služby 4 ne maturita 15
 65-51-H/01 Kuchař - číšník  ne   výuční list  ZŠ  40 
 29-54-H/01 Cukrář  ne   výuční list  ZŠ  15 
 29-53-H/01  Pekař  ne   výuční list  ZŠ  5
 64-41-L/51  Podnikání - denní  ne  maturita  vyučen  15 – 18 

Obor Hotelnictví
            1.       Jednotné přijímací zkoušky (ČJL a MAT) - podíl 60% na přijetí
            2.       Průměrný prospěch na základní škole za poslední ročníky studia (30%)
            3.       Hodnocení školních a mimoškolních aktivit v předchozím studiu, zájem o studium a
                       zdravotní předpoklady pro zvolený obor  (10%)
            4.       Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Logistické a finanční služby
            1.       Jednotné přijímací zkoušky (ČJL a MAT) - podíl 60% na přijetí
            2.       Průměrný prospěch na základní škole za poslední ročníky studia (30%)
            3.       Hodnocení školních a mimoškolních aktivit v předchozím studiu, zájem o studium a
                      zdravotní předpoklady pro zvolený obor  (10%)
            4.       Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Kuchař – číšník
             1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední ročníky studia
             2.      Hodnocení školních a mimoškolních aktivit v předchozím studiu, zájem o studium a
                      zdravotní předpoklady pro zvolený obor 
             3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Cukrář/ka
              1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední ročníky studia
              2.      Hodnocení školních a mimoškolních aktivit v předchozím studiu, zájem o studium a
                      zdravotní předpoklady pro zvolený obor 
              3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Pekař/ka
              1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední ročníky studia
              2.      Hodnocení školních a mimoškolních aktivit v předchozím studiu, zájem o studium a
                       zdravotní předpoklady pro zvolený obor 
              3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ

Obor Podnikání  
            1.     Jednotné přijímací zkoušky (ČJL a MAT) - podíl 60% na přijetí
            2.     Výuční list (Vysvědčení o závěrečné zkoušce) – možno doložit po úspěšném složení ZZ       
            3.      Průměrný prospěch na střední škole za poslední ročníky studia (40%)

 

Podrobná kritéria přijímacího řízení a další užitečné podrobné informace viz níže.
Více informací na: https://prijimacky.cermat.cz/

Úpravy podmínek pro uchazeče s SVP čí osoby dlouhodobě pobývající v zahraničí nebo pro cizince podle LEX Ukrajina viz:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni
 

01 Přijímací řízení MATURITNÍ OBORY 2023 Vyhlášení 1. kola a Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2023-2024
02 Přijímací řízení UČEBNÍ OBORY 2023 Vyhlášení 1. kola a Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2023-2024
03 Celková informace k přijímacímu řízení na SŠ
04 Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole_denní studium – PDF
05 Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole denní studium – xlsx
06 Přihláška ke vzdělávání - studiu Nástavbové studium_SS_20222023_nastavba-denní – PDF
07 Přihláška ke vzdělávání - studiu Nástavbové studium denní – xlsx
08 Vysvětlivky k přihláškám
09 JPZ_schema_2023 časový rozvrh

 

V Pelhřimově dne 24. ledna 2023
Mgr. Libor Capák
ředitel školy