Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Příjímací řízení

Přijímací zkoušky do tříletých nematuritních oborů (Pekař, Cukrář, Kuchař-číšník) se nekonají.

Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté maturitní obory Hotelnictví, Logistické a finanční služby a nástavbový obor Podnikání se konají podle pravidel nastavených MŠMT (formou písemného testu z ČJL a MAT):

  1. termín:           12. duben 2024
  2. termín:           15. duben 2024     

Školní přijímací zkoušky se v letošním školním roce nekonají.

Termín odevzdání přihlášek ke studiu ve školním 2024/2025 je do 20. února 2024.

Od školního roku 2018/2019 bylo zrušeno školné ve všech oborech, po celou dobu studia!

 KÓD  Název oboru  Doba studia  Školné  Způsob ukončení Určeno   Max. počet přijímaných
 65-42-M/01

Hotelnictví z toho:
Cestovní ruch s rozšířenou výukou jazyků
Ekonomika a finance v podnikání 

ne 

 

 maturita

 

ZŠ 

 

42


 

 37-42-M/01 Logistické a finanční služby 4 ne maturita 30
 65-51-H/01 Kuchař - číšník  ne   výuční list  ZŠ  60
 29-54-H/01 Cukrář  ne   výuční list  ZŠ  28
 29-53-H/01  Pekař  ne   výuční list  ZŠ  10
 64-41-L/51  Podnikání - denní  ne  maturita  vyučen  20

Obor Hotelnictví
            1.       Jednotné přijímací zkoušky (ČJL a MAT) - podíl 66,6 % na přijetí
            2.       Průměrný prospěch na základní škole za poslední ročníky studia (33,3 %)
            3.       Zdravotní předpoklady pro zvolený obor  
            4.       Při rovnosti bodů rozhodují pomocná kritéria

Obor Logistické a finanční služby
            1.       Jednotné přijímací zkoušky (ČJL a MAT) - podíl 66,6 % na přijetí
            2.       Průměrný prospěch na základní škole za poslední ročníky studia (33,3 %)
            3.       Zdravotní předpoklady pro zvolený obor  
            4.       Při rovnosti bodů rozhodují pomocná kritéria

Obor Kuchař – číšník
             1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední ročníky studia – 100 %
             2.      Zdravotní předpoklady pro zvolený obor 
             3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ
             4.       Při rovnosti bodů rozhodují pomocná kritéria

Obor Cukrář/ka
             1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední ročníky studia – 100 %
             2.      Zdravotní předpoklady pro zvolený obor 
             3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ
             4.       Při rovnosti bodů rozhodují pomocná kritéria

Obor Pekař/ka
             1.      Průměrný prospěch na základní škole za poslední ročníky studia – 100 %
             2.      Zdravotní předpoklady pro zvolený obor 
             3.      Úspěšné dokončení studia na ZŠ
             4.       Při rovnosti bodů rozhodují pomocná kritéria

Obor Podnikání  
            1.       Jednotné přijímací zkoušky (ČJL a MAT) - podíl 66,6% na přijetí
            2.       Průměrný prospěch na SOU za poslední ročníky studia (33,3%)
            3.       Při rovnosti bodů rozhodují pomocná kritéria


Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce
Přihláška_2023-2024_editovatelná
Přihláška_2023-2024_PDF
Zdravotní posudek_editovatelný
Zdravotní posudek_PDF
Hodnocení na vysvědčeních_editovatelné
Hodnocení na vysvědčeních_PDF
Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou_editovatelná
Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou_PDF
Formulář_doporučeni ŠPZ_přijimací_řizení_SŠ

Algoritmus přijímání na SŠ – video

Legislativa
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 422-2023-1.1.2024
Školský zákon-1.1.2024-1
Sdělení o termínech JPZ v roce 2024
OOP_přijímací_zkoušky_2023_2024 - Ukrajinci a MAT ČJ - pohovor
 

Podrobné informace o přijímacím řízení a o možnostech samostatné přípravy na JPZ najdete na níže uvedených webových stránkách:

https://www.prihlaskynastredni.cz/ 

https://prijimacky.cermat.cz/

Informační systém o přijímacím řízení (digitální přihlašovací systém): www.dipsy.cz

Webové stránky MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Příprava na přijímací zkoušky: https://tau.cermat.cz/    

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/InspIS-SETmobile-Priprava-na-prijimaci-zkousky-pre

 

V Pelhřimově dne 8. ledna 2024
Mgr. Libor Capák
ředitel školy