Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

KUCHAŘ – ČÍŠNÍK 65–51–H/01

Tříletý učební obor pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou – denní studium.

Podívejte se na naše video zde

Praxe:

 • probíhá ve školní kuchyni, jídelně, laboratorní kuchyni a učebnách stolničení pod vedením učitelů odborného výcviku
 • v naší školní jídelně vaří a obsluhují přímo žáci. Posilujeme tím školní kolektiv a zároveň dáváme žákům možnost vyzkoušet si přímý kontakt se zákazníkem
 • od poloviny druhého ročníku probíhá také ve vybraných provozovnách pod vedením instruktorů z řad profesionálů (Pivovar Kamenice, Resort Svatá Kateřina, Restaurace na Čtyrce, Bistro Patro, Hotel Farma Poříčí a další)
 • žáci se podílí na velkých gastronomických akcích (svatby, rauty, akce formu cateringu)
 • možnost individuálního odborného výcviku v místě bydliště od poloviny druhého ročníku

Mohlo by vás zajímat:

 • od 2. ročníku dostávají žáci měsíční odměny za produktivní práci (500,- až 1500,- Kč/ měsíc)
 • dále mohou získat žáci školní prospěchové stipendium (500,- až 1.000,- Kč za pololetí)

Výstupy:

 • závěrečná zkouška s výučním listem, vysvědčení o závěrečné zkoušce
 • možnost absolvovat certifikované kurzy (např. barmanský, studené kuchyně, baristický, carvingový – vyřezávání do ovoce a zeleniny)

Uplatnění:

 • kuchař v restauracích, hotelových a školních kuchyních
 • číšník, someliér v gastronomických provozech
 • barman, barista, specialista pro studenou kuchyni

Další studium:

 • dvouleté denní nástavbové studium Podnikání zakončené maturitní zkouškou

Přijímací řízení:

 • o přijetí rozhodne ředitel školy na základě studijních výsledků ze základní školy, zdravotních předpokladů k vykonávání povolání.

Učební plán:

Kuchař - číšník - učební plán v PDF  

Profil absolventa:

 • ovládá přípravu běžného sortimentu jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků a teplých nápojů dle platných receptur
 • ovládá techniku a pravidla obsluhy, zná gastronomická pravidla
 • dovede sestavit jídelní a nápojový lístek podle gastronomických pravidel
 • je schopen poskytnout informace o podávaných jídlech a nápojích, komunikovat s hostem i v cizím jazyce
 • získá organizační schopnosti a dokáže jednat s lidmi a baví ho práce s lidmi
 • ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů, evidenci a pohyb zboží