Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

PODNIKÁNÍ 64-41-L/51

Dvouletý studijní obor - denní studium pro žáky s výučním listem.
Tříletý studijní obor - dálkové studium pro žáky s výučním listem.


Podívejte se na naše video zde

Profil absolventa:

 • absolvent je připraven na vykonávání odborných činností provozních, obchodně podnikatelských i řídících v nejrůznějších funkcích a právně organizačních formách podnikání v oblasti průmyslu cestovního ruchu, a to z hlediska jak zaměstnaneckého, tak zaměstnavatelského – podnikatelského
 • rozšíření znalostí, které získal v učebním oboru formou výběrových a odborných předmětů s důrazem na oblast administrativně ekonomickou a zvyšování jazykových komunikativních dovedností
 • umí pracovat s počítačem a uživatelskými programy v oboru
 • zná základy daňové politiky a tvorby cen, chápe význam ekonomických informací, ovládá základy účetnictví
 • ovládá základní technologické postupy příprav pokrmů
 • ovládá techniku a pravidla obsluhy, zná gastronomická pravidla
 • osvojil si dovednosti marketingu a základy podnikového managementu, osvojil si principy právního vědomí

Výstupy:

 • maturitní zkouška
 • barmanský kurz, sommeliérský kurz
 • kurz studené kuchyně 

Uplatnění:

 • manažerské funkce v hotelnictví a gastronomii na střední úrovni řízení

Další studium:

 • vyšší odborné školy
 • vysoké školy
 • jazykové školy

Přijímací řízení:

O přijetí rozhodne ředitel školy na základě zájmu o obor, studijních výsledků a zdravotních předpokladů k vykonávání povolání.

Učební plán:

Podnikání - učební plán denního studia v PDF