Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Praxe žáků

Odborný výcvik oboru Kuchař-číšník

 • probíhá v 1. ročníku na půdě školy pod vedením učitelů odborného výcviku, kdy žáci přijdou přímo do provozu školní kuchyně. Tady se připravuje každý den kolem 300 obědů. Ve školní jídelně pak mají možnost proniknout do přímé interakce se strávníky, kteří sem chodí na obědy. Znamená to, že je přímo obsluhují a starají se o jejich chuťové pohárky. Dále pak trénují jak v laboratorní kuchyni, tak v nově zrekonstruovaných učebnách stolničení své dovednosti.
 • ve 2. ročníku obvykle část žáků opouští odborný výcvik ve ŠJ a střídavě jsou umisťováni na různě pracoviště obvykle v Pelhřimově nebo jeho okolí, kde jsou vedeni přímo profesionály v oboru. Zároveň mohou být individuálně zařazeni na pracoviště v místě bydliště.
 • ve 3. ročníku už téměř absolventi uplatňují své zkušenosti na konkrétních pracovištích, se kterými má samozřejmě škola uzavřenou smlouvu a opět se střídají.

Našimi partnery jsou: Restaurace Na Čtyrce Pelhřimov, Pivovar Kamenice, Bistro Patro Pelhřimov, Restaurace Střepina a Vinárna Lucerna Pelhřimov, Hotel Farma Poříčí, Domov důchodců Pelhřimov.


Odborný výcvik oboru Cukrář

 • probíhá od 1. ročníku v nové moderně zrekonstruované cukrářské dílně, ke které navazuje též odborná cukrářská učebna. Žáci si vyzkouší a osvojí výrobu tradičních cukrářských výrobků, perníčků a jejich zdobení, pečení vánočního či svatebního cukroví a v neposlední řadě také mají možnost si zkusit vyrobit zakázkový dort či spolupracovat v týmu na výrobě minidezertů a moučníků. 
 • od 2. ročníku využíváme možnost umístění žáků přímo do centra dění v Adélce a.s. a v dalších menších provozovnách rodinného typu, kde je opět setkání s realitou skvělou zkušeností.
   

Odborný výcvik oboru Pekař

 • je uskutečňován na základě partnerského vztahu s akciovou společností Adélka, která umožňuje našim žákům velmi prakticky a profesionálně poznat veškeré suroviny, technologie a výrobky tohoto voňavého řemesla. K tomu samozřejmě velkou měrou dopomáhá výborné metodické vedení místních instruktorek – mistrových, které nad prací dohlíží a snaží se ukázat a předat žákům maximum znalostí a dovedností.

Odborný výcvik je od druhého ročníku odměňován tzv. odměnou za produktivní práci, což znamená, že podle docházky, odvedených výkonů a též snahy získávají žáci určitý obnos peněz, které jsou vypláceny ve škole.


Učební praxe žáků hotelové školy

 • probíhá v prvním a druhém ročníku pod vedením učitelů odborných předmětů v odborných učebnách a zároveň ve školní jídelně, kde mají možnost prakticky si procvičit dovednosti získané z teorie. Dále žáci zabezpečují vždy v týdenních intervalech  provoz školní recepce, kde pracují samostatně, zvládají obsluhu hostů spojenou s vyúčtováním a dále se seznámí s prací ve skladovém programu.
 • ve třetím a čtvrtém ročníků je praxe rozšířena o účasti na slavnostních akcích různého druhu – oslava narozenin, cateringové akce, schůze a setkání apod.
 • dále žáci absolvují každoročně týdenní praxi ve vybraném hotelu, kde se seznámí s úseky obsluhy, kuchyně i recepce, případně pokojské
 • nabízíme i možnost individuální zahraniční praxe ve Španělsku či Řecku


Odborné kurzy

Všichni žáci školy mají možnost se účastnit odborný kurzů, které škola pořádá ve spolupráci s renomovanými odborníky pravidelně, jedná se o kurz barmanský, kurz studené kuchyně, kurz carvingu – vyřezávání do ovoce a zeleniny či kurz baristický, který zdokonaluje v přípravě kávy.