Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

CUKRÁŘ/CUKRÁŘKA 29-54-H/01

Tříletý učební obor pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou – denní studium.

Podívejte se na naše video zde 

Praxe:

 • probíhá ve školní cukrářské dílně pod vedením učitele odborného výcviku
 • od druhého ročníku praxe probíhá ve školní cukrářské dílně a zároveň žáci získávají zkušenosti ve vybraných provozovnách pod vedením instruktorů z řad profesionálů (např. Adélka Pelhřimov, Cukrárna U Brány, Mléčná jídelna Daňkovský a další)
 • možnost individuálního odborného výcviku v místě bydliště od poloviny druhého ročníku
 • účast na cukrářských soutěžích

Mohlo by vás zajímat:

 • od 2. ročníku dostávají žáci měsíční odměny za produktivní práci (500,- až 1500,- Kč/ měsíc)
 • dále mohou získat žáci školní prospěchové stipendium (500,- až 1.000,- Kč za pololetí)

Výstupy:

závěrečná zkouška s výučním listem

Uplatnění:

 • cukrář pro výrobu zákusků a dortů
 • hotelový či restaurační cukrář a cukrovinkář
 • soukromá cukrářství a cukrárny, výrobny cukrářských hmot a zákusků

Další studium:

 • dvouleté denní nástavbové studium Podnikání zakončené maturitní zkouškou

Přijímací řízení:

 • o přijetí rozhodne ředitel školy na základě studijních výsledků ze základní školy, zdravotních předpokladů k vykonávání povolání

Učební plán:

CUKRÁŘ- CUKRÁŘKA - učební plán v PDF 

Profil absolventa:

 • absolvent má osvojeny základní vědomosti a dovednosti z oboru cukrářství a umí je uplatnit v praktických činnostech
 • umí připravit cukrářská těsta, náplně a hmoty
 • je kreativní, ovládá ruční tvarování a zhotovování cukrářských výrobků
 • ovládá funkci a regulaci jednotlivých strojů technologického zařízení cukrářské výroby
 • ovládá příjem a hodnocení surovin, zajistí správné uskladnění
 • umí vyhodnotit jakostní znaky polotovarů i hotových výrobků
 • umí vykonávat expediční práce
 • je schopen samostatně navrhovat netradiční druhy výrobků, dortů a moučníků dle fantazie
 • umí komunikovat v cizím jazyce v běžných odborných a životních situacích