Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Obory vzdělávání


Výsledky přijímacího řízení

15. 5. 2024

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ke studiu pro školní rok 2024/25
vše ve formátu PDF

Obor Hotelnictví  – 65-42-M 01
Obor Podnikání – 64-41-L 51
Obor Logistické a finanční služby – 37-42-M 01
Obor Kuchař-číšník – 65-51-H 01
Obor Cukrář – 29-54-H 01
Obory Pekař – 29-53-H 01Přijímací zkoušky v roce 2024 – v nové digitalizované podobě

8. 1. 2024


Veškeré a podrobnější informace k přijímacímu řízení naleznete v sekci PRO UCHAZEČE – přijímací řízení

Přihláška ke studiu se podává do 20. února 2024 (nejdříve 1. 2. 2024 po zveřejnění kritérií).
Nově je možné podat až 3 přihlášky, tzn. že uchazeč se může přihlásit na tři školy, ale musí závazně stanovit jejich pořadí – přijat bude pouze na jednu (podle pořadí zájmu a naplněnosti kapacity oborů ve škole).

Formy podání přihlášky ke studiu:
            a) plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče)
                prostřednictvím Identity občana (např. přes bankovní identitu)
            b) v listinné podobě s podporou elektronického systému
            c) v listinné podobě na tiskopisu (jako v dřívějších letech)


Uchazeči o studium na naší škole nebudou skládat školní část přijímacích zkoušek (tzv. školní přijímačky).

Uchazeči o studium maturitních oborů (i nástavby) budou skládat jednotnou (státní) přijímací zkoušku (testy JPZ z českého jazyka a z matematiky jako v předchozích letech).

Zájemci o studium tříletých učebních oborů budou přijímáni na základě výsledků studia na ZŠ a s využitím dalších podpůrných hledisek, což budou pomocná kritéria i při přijímání do maturitních (studijních) oborů studia.

Termíny jednotné přijímací zkoušky: pátek 12. dubna 2024
                                                                      pondělí 15. dubna 2024

Náhradní termín JPZ: pondělí 29. dubna a úterý 30. dubna 2024.

Mgr. Libor Capák, e-mail: lcapak@hs-pe.cz, mobil: 724 857 532
 


Erasmus +

25. 10. 2023

Naše škola uspěla ve Výzvě 2023, Erasmus+ krátkodobé projekty mobilit KA122 v odborném vzdělávání a přípravě. Získala grant, který je zaměřen jak na učební obory, tak na maturitní obor Hotelnictví.

Dvanáct vybraných studentů naší školy se v březnu roku 2024 zúčastní čtrnáctidenního studijního pobytu v italském městě Miláně, kde budou rozvíjet své odborné a jazykové znalosti.


Archiv