Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Obory vzdělávání

Den otevřených dveří - 22. 11. 2022

4. 10. 2022


Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

1. 7. 2022


Termín pro podání přihlášek:       do 31. srpna 2022

Počet volných míst pro 3. kolo:
  

obor   Hotelnictví                   kód 65-42-M/01                    8 míst 
          
Cestovní ruch s rozšířenou výukou cizích jazyků
           Ekonomika a finance v podnikání

obor   Kuchař - číšník            kód: 65-51-H/01                   8 míst    

obor   Cukrář/cukrářka         kód: 29-54-H/01                  1 místo  
    

obor   Podnikání                     kód: 64-41-L/51                    6 míst 

Přijímací zkoušky se ve 3. kole přijímacího řízení pro všechny tyto obory nekonají – viz kritéria PŘ, další kritéria pro přijetí zůstávají stejná jako pro 1. kolo přijímacího řízení.

VYHLÁŠENÍ  2. KOLA  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ – formát PDF


Seznamy přijatých uchazečů v 2. kole příjímacího řízení

30. 6. 2022

Seznam přijatých uchazečů ve 2. kole – formát PDF


Výsledky přijímacího řízení

22. 4. 2022

Výsledky přijímacího řízení školy na školní rok 2022/2023

Zde najdete seznamy přijatých uchazečů do čtyřletých a dvouletých studijních (maturitních) oborů naší školy, ale i do tříletých učebních oborů s výučním listem (uchazeči jsou v seznamech uvedeni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno v e-mailu v březnu 2022).

Všem úspěšným žákyním a žákům gratulujeme k přijetí do naší školy a budeme rádi, když nám zašlete Váš zápisový lístek, kterým potvrdíte vážný zájem k nám do školy v září 2022 nastoupit.

Přijatí uchazeči do oboru Hotelnictví ve formátu pdf.

Přijatí uchazeči do oboru Podnikání ve formátu pdf.

Přijatí uchazeči do oboru Logistické a finanční služby ve formátu pdf.

Přijatí uchazeči do oboru Kuchař-číšník ve formátu pdf.

Přijatí uchazeči do oboru Cukrář/ka ve formátu pdf.

Přijatí uchazeči do oboru Pekař/ka ve formátu pdf.


Archiv