Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Stipendia


Školní prospěchové stipendium
- může získat každý žák školy, který splní uvedená kritéria. Stipendium se udílí za každé pololetí po projednání v pedagogické radě.

          Pro učební obory
          1 000,- Kč      Vyznamenání a odborný výcvik hodnocen známkou výborný 
          500,- Kč         Studijní průměr do 1,7 včetně a odborný výcvik hodnocen nejhůře známkou chvalitebný

         Pro studijní obory hotelové školy a nástavbového studia
         1 000,- Kč      Vyznamenání a studijní průměr do 1,3
          500,- Kč         Vyznamenání se studijním průměrem horší než 1,3

Motivační stipendium Kraje Vysočina pro obor Pekař 
základní stipendium – 1000,- Kč měsíčně
prospěchové stipendium – 2000,- Kč za pololetí

Motivační stipendium Kraje Vysočina pro obory Kuchař – číšník, Cukrář
Jednorázová částka 10 000,- Kč – může získat žák po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek, jako odměnu za prokazatelně dobré výsledky ve studiu (při splnění podmínek KV)