Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Kontaktujte nás


Adresa:
Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o. 
Slovanského bratrství 1664
393 01 Pelhřimov

Úřední hodiny podatelny:
pondělí až pátek - od 8.00 do 14.00

ID datové schránky: ne9bi3s

IZO školy: 110 033 795

Ředitel školy:
Mgr. Libor Capák
tel.: 565 350 627
mobil: 724 857 532
e-mail: lcapak@hs-pe.cz

Zástupce ředitele školy pro teoretickou výuku:
Mgr. Ondřej Carva - pracovník pro informace
tel.: 565 350 628
mobil: 723 181 374
e-mail: ocarva@hs-pe.cz 

Zástupce ředitele školy pro praktickou výuku:
Ing. Iva Florianová
tel.: 565 350 625
mobil: 731 663 615
e-mail: iflorianova@hs-pe.cz

Ekonomické oddělení:
Forejt Pavel
tel.: 565 350 645
mobil: 724 287 580
e-mail: pforejt@hs-pe.cz

Vedoucí hospodářské správy:
Ing. Starý Miroslav
tel: 565 350 619
mobil: 602 116 508
e-mail: mstary@hs-pe.cz

Sekretariát školy:
Vlčková Blanka
tel.: 565 350 626 
fax: 565 325 955
e-mail: bvlckova@hs-pe.cz

Kontakty na ostatní pracovníky školy a domova mládeže:
tel.: 565 350 + linka

Školní jídelna a sklad:
Kněžínková Olga
tel: 724 862 696
linka 632, 610 (sklad)
email: jidelna@hs-pe.cz

Domov mládeže:
Rejzek Pavel (vychovatel), linka 633
tel: 605 832 063
e-mail: prejzek@hs-pe.cz

Ubytovna:
tel: 724 135 554
email: ubytovna@hs-pe.cz

Pedagogický sbor:

 Mgr. Carva Ondřej (tělesná výchova, zeměpis), tel.: 565 350 628, e-mail: ocarva@hs-pe.cz 

 Mgr. Čekalová Jarmila (jazyk německý, český jazyk), linka: 616, e-mail: jcekalova@hs-pe.cz

 Mgr. Dvořáková Jaroslava (odborné předměty), linka: 622 e-mail: jdvorakova@hs-pe.cz

 Ing. Florianová Iva (jazyk anglický, ekonomika), linka: 616, e-mail: iflorianova@hs-pe.cz

 Mgr. Hodáč Tereza (odborné předměty), linka: 623, e-mail, e-mail: thodac@hs-pe.cz

 Bc. Chaloupková Markéta (jazyk anglický), linka: 618, e-mail: mchaloupkova@hs-pe.cz

 Mgr. Koudelková Zuzana (odborné předměty), linka: 622, e-mail: zkoudelkova@hs-pe.cz

 Kopáček Jan (odborné předměty), linka: 621, e-mail: jkopacek@hs-pe.cz

 Mgr. Lemberk Petr (matematika), linka: 624, e-mail: plemberk@hs-pe.cz

 Ing. Neprašová Martina Phd. (ekonomika, práce s počítačem), linka: 616, email: mneprasova@hs-pe.cz

 Bc. Pejšková Gabriela (jazyk anglický, jazyk francouzský), linka: 618, e-mail: gpejskova@hs-pe.cz

 Bc. Příhonská Michaela (občanská nauka, zeměpis), linka: 622, e-mail: mprihonska@hs-pe.cz
 
 Mgr. Spálovská Olga (jazyk německý, český jazyk), mobil: 604 431 726, email: ospalovska@hs-pe.cz

 Ing. Valentová Iva (ekonomika), linka: 604, e-mail: ivalentova@hs-pe.cz

 Vacek Rostislav (odborné předměty): linka: 621, email: rvacek@hs-pe.cz

 Ing. Vítek Luděk (odborné předměty), linka: 623, mobil: 723 678 921, e-mail: lvitek@hs-pe.cz

Mistři odborného výcviku:

 Goldmanová Eva (kuchyně), linka: 611

 Humeš Jan (kuchyně), linka 611

 Kratochvílová Marie (cukrárna), linka: 670

 Kratochvíl Tomáš (kuchyně), linka: 611

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 Bc. Kocián Jaroslav, tel. 725 654 319, e-mail: gdpr@jkaccounting,cz

 

* ... povinné položky