Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

PEKAŘ 29-53-H/01


Tříletý učební obor pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou – denní studium.

Podívejte se na naše video zde 

Praxe:

 • probíhá ve spolupráci s firmou Adélka Pelhřimov, a.s. v prostorách pekárny pod vedením instruktorů odborného výcviku
 • možnost získání motivačního a prospěchového stipendia
 • možnost individuálního odborného výcviku na smluvních pracovištích školy v rámci regionu a s přihlédnutím k místu bydliště žáka (ve třetím ročníku)

Mohlo by vás zajímat:

 • v oboru Pekař žáci mohou obdržet základní stipendium od Kraje Vysočina 700, - Kč měsíčně a prospěchové stipendium 1.000,- Kč za pololetí
 • od 1. ročníku dostávají žáci čtvrtletní stipendium od Firmy Adélka a.s. ve výši 700,- až 1000,- Kč
 • dále mohou získat žáci školní prospěchové stipendium (500,- až 1.000,- Kč za pololetí)

Výstupy:

 • závěrečná zkouška s výučním listem, dokladem o získání středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Uplatnění:

 • při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských výrobků
 • pozice pekaře, mistra pekaře, mísiče či vedoucí směny
 • po nezbytné praxi v oboru se může zabývat podnikatelskou činností v potravinářských oborech i v souvisejících s jeho oborem (např. Cukrář) možnost uplatnění přímo v provozu firmy Adélka Pelhřimov, a.s.

Další studium:

 • dvouleté denní nástavbové studium Podnikání zakončené maturitní zkouškou

Přijímací řízení:

 • o přijetí rozhodne ředitel školy na základě studijních výsledků ze základní školy, zdravotních předpokladů k vykonávání povolání.

Učební plán:

Pekař- pekařka - učební plán v PDF 

Profil absolventa:

 • je kvalitně připraven pro výkon práce v potravinářských firmách, řemeslných pekárnách i ve velkých pekárenských podnicích
 • naučí se pracovat se surovinami, umí posoudit jejich kvalitu
 • dokáží míchat a hníst různé druhy těst, tvarovat a péct finální výrobky
 • získají komplexní znalost pekařských procesů, umí využívat nejnovější technologie
 • zvládnou obsluhovat a udržovat pekárenská zařízení