Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Logistické a finanční služby 37-42-M/01


Čtyřletý studijní obor se zaměřením na logistiku, cizí jazyky a oblast finančnictví

Podívejte se na naše video zde

Uplatnění:

 • pracovník zajišťující chod obchodních přepážek v pojišťovnách, bankách a na poštách, asistent vedoucích zaměstnanců a střední management dopravních a logistických firem
 • pracovník přepravních společností a jejich administrativní pracovník
 • logistik v dopravě a přepravě, logistik skladových operací ve službách
 • činnosti provozního, obchodně-podnikatelského a řídícího charakteru
 • provozní pracovník v provozovnách pošt, poštovních přepážek a poštovní přepravy či v jejím zázemí
 • pracovník obchodně ekonomických úseků všech typů podniků

Učební plán:

Výstupy:

 • vysvědčení o maturitní zkoušce
 • možnost přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky úrovně FCE, CAE
 • možnost absolvovat certifikované kurzy

Další studium:

 • vysoké školy a vyšší odborné školy
 • studium oborů zaměřených na ekonomii, pojišťovnictví, bankovnictví, logistiku, cestovní ruch, dopravu a poštovnictví

Přijímací řízení:

 • i v letošním školním roce se konají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyk a literatury a z matematiky