Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Aktuální informace k zahájení školního roku 2021/22

Informace týkající se začátku školního roku, testování Covid-19 atd.


Vážené žákyně a vážení žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci žáků školy,

protože se blíží začátek nového školního roku, rádi bychom Vás předem informovali o specifikách, která letošní září vzhledem k pandemii COVID-19 přináší.

Škola začíná tradičně 1. září 2021 od 8:00 hodin třídnickými hodinami, již první den mají žáci přihlášený oběd. Vzhledem ke COVID-19 budou stejně jako v minulém roce platit speciální opatření k provozu školy, nošení ochrany dýchacích cest (respirátoru) a čeká nás preventivní screeningové testování žáků.

Výuka začíná lichým týdnem, tzn. že žáci 2. ročníku učebních oborů začínají odborným výcvikem, ostatní třídy a především první ročníky třídnickými hodinami ve škole.

Preventivní screeningové testování žáků

  • Proběhne ve dnech 1., 6. a 9. září 2021. Žáci chodící na praxi mimo školu budou mít testování posunuto až na teoretickou výuku. Žáci na OV ve škole se testují na začátku praxe ve školní jídelně.
  • Výjimku z testování mají žáci, pro které platí jedna z následujících variant:

a) absolvovali očkování proti COVID-19 (od 2. dávky uplynulo 14 dní),

b) prodělali onemocnění COVID-19 (neuplynulo 180 dní od něj),

c) přinesou potvrzení z oficiálního testovacího místa (PCR test max. 7 dní, AG test max. 72 h.)

Pokud žák žádá o výjimku z testování, MUSÍ přinést OFICIÁLNÍ PÍSEMNÉ POTVRZENÍ o očkování, onemocnění nebo testování, jinak bude testován jako každý jiný žák.

  • Testování proběhne formou neinvazivních antigenních testů GENRUI.

Hygienická pravidla stanovená MZd ČR platí jako na jaře 2021:

  1. zakrytí dýchacích cest respirátorem ve společných prostorech
  2. dezinfekce rukou nejen u vstupu do školy, dezinfekce povrchů a zásady úklidu apod.
  3. časté a intenzivní větrání učeben a dalších prostor školy
  4. aktuální opatření při školním stravování, odborném výcviku a ubytování na DM

Pro žáka, který se nenechá testovat (kromě výjimek stanovených ministerstvem zdravotnictví), platí další nezbytná opatření (např. nepřetržité nošení respirátoru po celou dobu přítomnosti ve škole, odstup při stravování apod.).

!!! Žák, který jeví příznaky onemocnění (nejen COVID-19), nebo je přímo nemocný, nebo nedodržuje daná opatření, se výuky neúčastní !!!

Podrobnější informace o testování (postup, manuál, leták a video), k zářijovému provozu školy, odkazy na MŠMT a MZd včetně výjimek z opatření najdete na hlavní stránce školy v sekci COVID – Informace.

Pokud máte jakékoli dotazy k začátku školního roku, neváhejte a kontaktujte nás (lcapak@hs-pe.cz , 724 85 75 32, popř. bvlckova@hs-pe.cz 565 350 626/625/627/628, ohledně praxe a OV iflorianova@hs-pe.cz , 731 663 615).

Těšíme se na Vás.

Zaměstnanci VOŠ a Střední školy hotelové SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

30. 8. 2021


Zpět