Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Aktuality

Archiv

Rok: 2018


Rekonstrukce odborných učeben - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

6. 10. 2018

Identifikační číslo : 117D03G000274
Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002748

Projekt „Rekonstrukce odborných učeben - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 33. Výzva - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (SVL), specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Předmětem projektu „Rekonstrukce odborných učeben - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.“ je rekonstrukce zastaralých odborných učeben stávající budovy školy za účelem jejich modernizace ve vazbě na zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, technické/řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi, a s tím související podpora uplatnění žáků na trhu práce v daném regionu. Stavebními úpravami, pořízením vybavení a konektivity školy a zajištěním bezbariérovosti učeben bude žákům i pedagogům usnadněna výuka gastronomických oborů.

Cílem projektu je zlepšení vybavenosti školy v oblasti odborného a jazykového vzdělávání žáků, zajistit přístup žáků k nejnovějším informacím ve vazbě na zajištění konektivity školy a umožnit studium žákům s tělesným postižením ve vazbě na vybudování bezbariérových přístupů.


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

6. 10. 2018

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1522
Název projektu: Rozvoj jazyků na hotelové škole Pelhřimov
Doba trvání projektu: 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015

Obsahem projektu jsou: Čtenářské dílny, Zahraniční jazykově - vzdělávací kurz pro studenty, Zahraniční jazykový kurz pro učitele  

Druhé výběrové řízení 8. 7. 2015: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro studenty hotelové školy Pelhřimov - podrobnosti ZDE

První vyhlášené výběrové řízení - 29. 6. 2015: Zahraniční jazykový kurz pro učitele hotelové školy - podrobnosti ZDE


Rekonstrukce odborných učeben - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

6. 10. 2018

Identifikační číslo : 117D03G000274
Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002748

Projekt „Rekonstrukce odborných učeben - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 33. Výzva - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (SVL), specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Předmětem projektu „Rekonstrukce odborných učeben - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.“ je rekonstrukce zastaralých odborných učeben stávající budovy školy za účelem jejich modernizace ve vazbě na zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, technické/řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi, a s tím související podpora uplatnění žáků na trhu práce v daném regionu. Stavebními úpravami, pořízením vybavení a konektivity školy a zajištěním bezbariérovosti učeben bude žákům i pedagogům usnadněna výuka gastronomických oborů.

Cílem projektu je zlepšení vybavenosti školy v oblasti odborného a jazykového vzdělávání žáků, zajistit přístup žáků k nejnovějším informacím ve vazbě na zajištění konektivity školy a umožnit studium žákům s tělesným postižením ve vazbě na vybudování bezbariérových přístupů.


Projekt OP VK EU - peníze školám

6. 10. 2018

VOŠ a Střední škola hotelová SČMSD, s.r.o. realizuje od 15. 5. 2012 roku dvouletý projekt s názvem „EU peníze školám“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0477).
Název projektu: Moderní hotelová škola Pelhřimov              
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0511 
Období realizace: 15. 05. 2012 - 15. 05. 2014 

Souhrnné informace o projektu
Číslo operačního programu: CZ 1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Číslo výzvy: 34                
Typ projektu: IP - ostatníZpět