Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Erasmus +

Naše škola uspěla ve Výzvě 2022, Erasmus+ krátkodobé projekty mobilit KA122 v odborném vzdělávání a přípravě. Získala grant, který je zaměřen jak na učební obory, tak na maturitní obor Hotelnictví.

Dvanáct vybraných studentů naší školy se v březnu roku 2023 zúčastní čtrnáctidenního studijního pobytu v Rakouském hlavním městě Vídni, kde budou rozvíjet své odborné a jazykové znalosti.


3. 10. 2022


Zpět