Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Termín pro podání přihlášek:       do 30. srpna 2020

Počet volných míst pro 2. kolo:
  
obor Hotelnictví                   kód 65-42-M/01                    5 míst
           Cestovní ruch s rozšířenou výukou cizích jazyků
           Ekonomika a finance v podnikání

obor Kuchař - číšník            kód: 65-51-H/01                   5 míst
obor Pekař/pekařka           kód: 29–53-H/01                   5 míst            
obor Podnikání                     kód: 64-41-L/51                    5 míst

Přijímací zkoušky se ve 3. kole přijímacího řízení pro všechny tyto obory nekonají – viz kritéria PŘ, další kritéria pro přijetí zůstávají stejná jako pro 1. kolo přijímacího řízení.

VYHLÁŠENÍ  3. KOLA  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ – formát PDF


1. 7. 2020


Zpět