Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Pro nové uchazeče

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
Termín pro podání přihlášek:       do 30. června 2020

Počet volných míst pro 2. kolo:
  
obor Hotelnictví                   kód 65-42-M/01                   10 míst
obor Kuchař - číšník            kód: 65-51-H/01                   10 míst
obor Pekař/pekařka           kód: 29–53-H/01                    5 míst            
obor Podnikání                     kód: 64-41-L/51                     10 míst

Přijímací zkoušky se ve 2. kole přijímacího řízení pro všechny tyto obory nekonají – viz kritéria PŘ, další kritéria pro přijetí zůstávají stejná jako pro 1. kolo přijímacího řízení.

VYHLÁŠENÍ  2. KOLA  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ – formát PDF


19. 5. 2020


Zpět