Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Kontaktujte nás


Úřední hodiny o školních prázdninách

ve dnech:  1. – 4.  července , 29. července – 2. srpna , 26. – 30. srpna 2019 od 8:00 do 14:00 hodin

V ostatních termínech po předchozí domluvě s vedením školy: tel. 724 857 532 a 723 181 374 


Adresa:
Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o. 
Slovanského bratrství 1664
393 01 Pelhřimov

Úřední hodiny podatelny:
pondělí až pátek - od 8.00 do 14.00

ID datové schránky: ne9bi3s

Ředitel školy:
Mgr. Libor Capák
tel.: 565 350 627
mobil: 724 857 532
e-mail: lcapak@hs-pe.cz

Zástupce ředitele školy pro teoretickou výuku:
Mgr. Ondřej Carva - pracovník pro informace
tel.: 565 350 628
mobil: 723 181 374
e-mail: ocarva@hs-pe.cz 

Zástupce ředitele školy pro praktickou výuku:
Ing. Iva Florianová
tel.: 565 350 625
mobil: 731 663 615
e-mail: iflorianova@hs-pe.cz

Ekonomické oddělení:
Forejt Pavel
tel.: 565 350 645
mobil: 724 287 580
e-mail: pforejt@hs-pe.cz

Vedoucí hospodářské správy:
Ing. Starý Miroslav
tel: 565 350 619
mobil: 602 116 508
e-mail: mstary@hs-pe.cz

Sekretariát školy:
Vlčková Blanka
tel.: 565 350 626 
fax: 565 325 955
e-mail: bvlckova@hs-pe.cz

Kontakty na ostatní pracovníky školy a domova mládeže:
tel.: 565 350 + linka

Školní jídelna a sklad:
Kněžínková Olga
tel: 724 862 696
linka 632, 610 (sklad)

Domov mládeže:
Rejzek Pavel (vychovatel), linka 633
e-mail: vychovatel@hs-pe.cz

Ubytovna:
tel: 724 135 554

Pedagogický sbor:

 Ing. Běhounková Zuzana (ekonomika), 565 350 625, e-mail: zbehounkova@hs-pe.cz

 Mgr. Carva Ondřej (tělesná výchova, zeměpis), tel.: 565 350 628, e-mail: ocarva@hs-pe.cz 

 Mgr. Čekalová Jarmila (jazyk německý, český jazyk), linka: 616, e-mail: jcekalova@hs-pe.cz

 Mgr. Doskočilová Renata (mat., PSP), linka: 624, mob.: 607 579 995, e-mail: rdoskocilova@hs-pe.cz

 Mgr. Dvořáková Jaroslava (odborné předměty), linka: 622 e-mail: jdvorakova@hs-pe.cz

 Ing. Florianová Iva (jazyk anglický, ekonomika), linka: 616, e-mail: iflorianova@hs-pe.cz

Bc. Hotovcová Kateřina (jazyk anglický, společenská výchova), linka 618, e-mail: khotovcova@hs-pe.cz

PhDr. Chocholouš Jaroslav (společenská výchova), linka: 618

 Kopáček Jan (odborné předměty), linka: 621, e-mail: jkopacek@hs-pe.cz

 Peštová Jaroslava (odborné předměty), linka: 623

 Picková Dobromila (odborné předměty), linka: 623, e-mail: dpickova@hs-pe.cz

 Bc. Novák Tomáš (odborné předměty), mobil: 776 012 462, e-mail: tnovak@hs-pe.cz

 Mgr. Spálovská Olga (jazyk německý, český jazyk), linka: 667, email: ospalovska@hs-pe.cz

 Ing. Valentová Iva (ekonomika), linka: 604, e-mail: ivalentova@hs-pe.cz

 Ing. Vítek Luděk (odborné předměty), linka: 623, mobil: 723 678 921, e-mail: lvitek@hs-pe.cz

Mistři odborného výcviku:

Goldmanová Eva (kuchyně), linka: 611

Humeš Jan (kuchyně), linka 611

Kratochvílová Marie (cukrárna), linka: 670

Kratochvíl Tomáš (kuchyně), linka: 611

* ... povinné položky