Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení


Termín pro podání přihlášek:       do 31. srpna 2022

Počet volných míst pro 3. kolo:
  

obor   Hotelnictví                   kód 65-42-M/01                    8 míst 
          
Cestovní ruch s rozšířenou výukou cizích jazyků
           Ekonomika a finance v podnikání

obor   Kuchař - číšník            kód: 65-51-H/01                   8 míst    

obor   Cukrář/cukrářka         kód: 29-54-H/01                  1 místo  
    

obor   Podnikání                     kód: 64-41-L/51                    6 míst 

Přijímací zkoušky se ve 3. kole přijímacího řízení pro všechny tyto obory nekonají – viz kritéria PŘ, další kritéria pro přijetí zůstávají stejná jako pro 1. kolo přijímacího řízení.

VYHLÁŠENÍ  2. KOLA  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ – formát PDF


1. 7. 2022


Zpět