Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Výrobce potravin 29-51-H/01


Tříletý učební obor pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou

Praxe:

 • probíhá ve spolupráci s firmou Adélka Pelhřimov, a.s. v prostorách mlýnu a pekárny pod vedením instruktorů odborného výcviku
 • škola bude spolupracovat s Rodinným pivovarem Bernard v Humpolci a Mlékárnou Madeta Pelhřimov a s dalšími podniky potravinářské výroby v regionu
 • možnost získání motivačního a prospěchového stipendia
 • možnost individuálního odborného výcviku na smluvních pracovištích školy v rámci regionu a s přihlédnutím k místu bydliště žáka (ve třetím ročníku)

Mohlo by vás zajímat:

 • od 2. ročníku dostávají žáci měsíční odměny za produktivní práci (500,- až 1500,- Kč/ měsíc)
 • dále mohou získat žáci školní prospěchové stipendium (500,- až 1.000,- Kč za pololetí)

Uplatnění:

 • při výkonu povolání výrobce potravin, zpracování surovin a přísad na výrobky cukrovinkářské, mlynářské, pivovarnické a sladovnické, konzervárenské. V pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých mlýnech, pivovarech, mlékárnách a pekárnách.
 • pozici zaměstnance v příslušné potravinářské výrobě při průmyslovém zpracování surovin a pomocných látek. Obsluhuje výrobní linky a provádí základní údržbu technologického zařízení
 • skladuje, balí a expeduje hotové výrobky
 • hodnotí kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků

Při optimálních podmínkách daných výrobním programem potravinářských podniků v regionu ovládá absolvent komplexně technologie a pracovní činnosti (včetně odbytových) ve dvou technologických oblastech (mlynář, pivovarník, mlékař, cukrovinkář).

Učební plán:
Výrobce potravin – učební plán PDF

Výstupy:

 • závěrečná zkouška s výučním listem, dokladem o získání středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Další studium:

 • dvouleté denní nástavbové studium Podnikání zakončené maturitní zkouškou
   

Přijímací řízení:

 • o přijetí rozhodne ředitel školy na základě studijních výsledků ze základní školy, zdravotních předpokladů k vykonávání povolání.