Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

HOTELNICTVÍ 65–42–M/01


Čtyřletý studijní obor pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou – denní studium.

Profil absolventa:

 • ovládá dva světové jazyky, je schopen komunikovat ve styku se zákazníkem i v běžných životních situacích, možnost volitelného třetího jazyka
 • absolvent je připraven na vykonávání odborných činností provozních, obchodně podnikatelských i řídících v nejrůznějších funkcích a právně organizačních formách podnikání v oblasti cestovního ruchu, a to jak z hlediska zaměstnaneckého, tak i zaměstnavatelského – podnikatelského
 • zná základy daňové politiky a tvorby cen, chápe význam ekonomických informací, ovládá základy účetnictví
 • ovládá základní technologické postupy příprav pokrmů, techniku a pravidla obsluhy, zná gastronomická pravidla a nejnovější trendy v této oblasti
 • ovládá základní činnosti běžně vykonávané v hotelovém provozu, v recepci a dalších hotelových službách
 • osvojil si dovednosti marketingu a základy podnikového managementu, osvojil si principy právního vědomí
 • zná strukturu turistických služeb a má základní dovednosti nezbytné k jejich provozování, získal dovednosti k výkonu průvodcovské činnosti

Praxe:

 • učební praxe probíhá v moderních učebnách školy a ve vybraných provozovnách (Pivovar Kamenice, Resort Svatá Kateřina, Restaurace na Čtyrce, Bistro Patro, Hotel Farma Poříčí, konferenční Hotel Luna a další)
 • pravidelná účast na gastronomických akcích konaných školou jako jsou svatby, rauty, akce formu cateringu, firemní večírky (např. Chirurgické dny, Pelhřimovský podvečer)
 • možnost individuální praxe v místě bydliště
 • kuchařské a barmanské soutěže
 • možnost individuální zahraniční praxe

Mohlo by vás zajímat:

 • žáci mohou získat školní prospěchové stipendium (500,- až 1.000,- Kč za pololetí)
 • podílet na placených gastronomických akcích pořádaných školou

Výstupy:

 • vysvědčení o maturitní zkoušce
 • možnost absolvovat certifikované kurzy (např. barmanský, studené kuchyně, baristický)

Uplatnění:

 • manažerské funkce v hotelnictví a gastronomii na střední úrovni řízení
 • pracovník ve službách pro cestovní ruch a v gastronomických provozech

Další studium:

 • vysoké školy a vyšší odborné školy

Přijímací řízení:

 • v letošním školním roce se budou konat jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT

      1. termín – 12. dubna 2019                2. termín – 15. dubna 2019

Učební plán:

Hotelnictví - učební plán v PDF