Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Covid - informace

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků školy, vážení žáci a zaměstnanci 
VOŠ a Střední školy hotelové SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které navazuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, a ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech základních a středních školách a konzervatořích zapsaných do školského rejstříku.

Obecně několik informací k samotnému testování:

 • Screeningové testování bude tedy probíhat na všech základních a středních školách a konzervatořích po celé ČR včetně těch škol, které mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování probíhalo
 • Testování proběhne ve dvou termínech:
  •  pondělí 22. 11. 2021 - 1. hodina vyučování, popř. před zahájením OV
  •  pondělí 29. 11. 2021 – 1. hodina vyučování, popř. před zahájením OV
 • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
 • Testovat se bude antigenními testy, které budou standartně distribuovány školám, na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu
 • Testování není bariérové, proto pokud se žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)
  • Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)

Více informací

 

V Pelhřimově dne 18. listopadu 2021

Mgr. Libor Capák – ředitel školy