Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Covid - informace

INFORMACE PRO ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KE ZMĚNÁM

V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 18. 2. 2022
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností ode dne 18. února 2022 od 23:59 hod. ruší mimořádné opatření ze dne 26. ledna 2022, č.j. MZDR 1515/2022-2/MIN/KAN, které se týkalo screeningového testování ve školách.

Zároveň se s účinností ode dne 18. února 2022 od 23:59 hod. se ruší mimořádné opatření 1. ze dne 5. ledna 2022, č.j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, které se týkalo testování zaměstnanců a dalších osob.

 Z uvedeného zrušení mimořádného opatření tedy vyplývá, že po jarních prázdninách se již nadále nebudou testovat žáci školy ani její zaměstnanci.

V týdnu od 14. do 18. února 2022 bude ještě pokračovat screeningové testování žáků vykonávajících OV a ve škole přítomných zaměstnanců.

Připomínáme, že po návratu žáků do školy po jarních prázdninách zatím platí povinné nošení ochranného prostředku dýchacích cest (respirátorů) ve vnitřních prostorách školy s výjimkou žáků a vyučujících při výuce v učebnách či na pracovišti OV.

Kompletní znění opatření MZDR ČR viz níže ve formátu pdf.

Podle informace OŠMS Jihlava a MZDR ze dne 9. února 2022
zpracoval Mgr. Libor Capák – ředitel školy

Zrušení-mimořadných-opatření-screeningové-testovaní-ve-školach-testovaní-zaměstnanců-a-dalších-osob-s-účinností-od-18.-2.-2022.pdf
Vzor Souhlasu zákonného zástupce k odchodu nezletilého žáka ze školy – ve WORDu