Logo Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Covid - informace

Informace k provozu škol od 1. 9. 2021 

Aktualizováno 24. 8. 2021:

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žákyně a žáci a zaměstnanci VOŠ a Střední školy hotelové SČMSD Pelhřimov, s.r.o.

Na základě Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 (Manuál MŠMT a MZd– viz níže) jsou ve škole nastavena Pravidla provozu školy s platností od 1. září 2021 (viz příloha 01). Kromě těchto režimových opatření bude ve škole od 1. září 2021 probíhat Preventivní screeningové testování všech žáků počínaje středou 1. 9. 2021 (viz příloha 02). Zároveň pro všechny žáky, zaměstnance a třetí osoby platí Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest (viz příloha 03).

Podrobnější informace v souborech PDF:

Mgr. Libor Capák 
 

Podrobnější informace v souborech PDF:

01 Provoz školy na začátku školního roku 2021-2022

02 Preventivní screeningové testování – září 2021

03 Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. 9. 2021

04 Manuál – Doporučení MŠMT pro školy – plné znění

05 Instruktážní leták – antigenní test GENRUI

06 Instruktážní video k testování GENRUI (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4&t=18s

Webové stránky MŠMT a Ministerstva zdravotnictví k otázkám COVID-19:
https://testovani.edu.cz                         https://koronavirus.mzcr.cz/