Závěrečné zkoušky


Závěrečné zkoušky – červen 2017 – školní rok 2016/17

Obory: Kuchař – číšník
           Cukrář/cukrářka

Písemná část:                  2. 6. 2017

Praktická část:                 5. – 9. 6. 2017

Ústní část:                       14. 6. 2017

Samostatná odborná práce (SOP) 

- komplexní úkol zaměřený na prokázání znalostí a dovedností, které souvisejí s praktickou závěrečnou zkouškou.

- je dána jednotným zadáním, kdy si žáci vylosují dané téma, které zpracují podle pokynů k SOP. Při praktické zkoušce pak žáci dostanou za úkol vyrobit či provést to, co teoreticky popsali a svůj postup obhajují před zkušební komisí.

Losování o tématu SOP proběhne v pondělí dne 23.1.2017

Termín odevzdání práce: 31.3.2017

Kuchař - číšník - Pokyny ke zpracování SOP ke stažení

Cukrář/cukrářka - Pokyny ke zpracování SOP ke stažení