O škole

V roce 1981 zahájilo svoji činnost SOU společného stravování v Pelhřimově jako nejmodernější zařízení v republice pro přípravu učňů v oborech kuchař-číšník pro Svaz spotřebních družstev. Od září onoho roku začalo studovat 353 žáků - učňů ve 13 třídách.

Do provozu byl uveden blok školy, část domova mládeže a školní jídelna.
V dalším roce byla dokončena druhá část domova mládeže a 1.května 1983 byl slavnostně otevřen hotel Rekrea.

SOU společného stravování v Pelhřimově zajišťovalo přípravu učňů pro Jednoty SD Jihočeského kraje (mimo Jednoty SD Volyně a Vimperk), pro Jednotu SD Havlíčkův Brod a pro Jednotu SD Benešov. Tento stav trval do roku 1989. V těchto letech byla škola každoročně pořadatelem krajského kola soutěže odborných dovedností učňů v oboru kuchař a číšník, dvakrát byla škola pověřena organizací národního kola této soutěže. Ve všech ročnících stáli učňové školy na nejvyšších stupních v krajských kolech, škola měla i vítěze národních kol. V roce 1982 to byl Bohumil Zíma z Jednoty SD Benešov, který zvítězil v hotelu Labe v Pardubicích, v roce 1986 zvítězil Ladislav Dombovari a v roce 1989 v Železné Rudě zvítězila Hana Hovorková.

Od školního roku 1988/89 jsme zavedli studijní čtyřleté obory kuchař-číšník, od školního roku 1990/91 jsme rozšířili vzdělávací nabídku o pětileté studium hotelové školy a od školního roku 1993/94 o tříletý učební obor cukrář-cukrářka. Pro absolventy učebních oborů kuchař-číšník a cukrář jsme zavedli nástavbové studium "podnikání v oboru obchodu a služeb" a "podnikání v oboru potravinářství" od roku 1996/97.

Škola za dobu své existence vychovala stovky odborníků a získala uznání a respekt mezi odbornou i laickou veřejností. Dokladem úspěšné práce jsou dosažené výsledky v odborných, sportovních a jazykových soutěžích v rámci okresu, regionu, České republiky i na mezinárodním poli.

Škola má k dispozici vedle klasických učeben rovněž odborné učebny pro stolničení a technologii, jazykové učebny a učebny výpočetní techniky. Škola zajišťuje teoretické vyučování, odborný výcvik i výchovu mimo vyučování v moderním komplexním zařízení.

V uzavřeném komplexu školy je internát pro studenty a žáky se vzdálenějším bydlištěm nebo komplikovaným dopravním spojením do školy.